Uno Larsson

Födelseår:
1924

Denna författare har skrivit dessa böcker: (klicka för mer information)
Långås, Sibbarp och Dagsås

Presentation:
Uno Larsson (1924–1997) var född i Stafsinge och tidigt verksam i föreningsliv på hemorten. Han utbildade sig via folkhögskola till socionom och fil kand. Var studieledare på läns- och riksnivå inom organisationer och slutade som chef för LTs bokförlag i Stockholm. Som pensionär bosatt i Varberg och där intensivt verksam med bokutgivning vid eget förlag, senare Förlag Utsikten Stiftelse.

Visa alla författare