Allan Hydén

Denna författare har skrivit dessa böcker: (klicka för mer information)
Rolfstorps socken förr och nu

Presentation:
Allan Hydén är redaktör för hembygdsboken ”Rolfstorps socken förr och nu”. Rolfstorps Hembygdsförenings redaktionskommitté, som utsågs 1984, bestod i övrigt av Majvor Adolfsson, Inga Bennedal, Gun Johansson, Kerstin Johansson och Evert Wallner.

Visa alla författare