Eric Rasmusson

Födelseår:
1916

Denna författare har skrivit dessa böcker: (klicka för mer information)
Frösakull, Sagan om S:t Olofs kapell, Hallandica, Pärlfiske, Tylösand i våra hjärtan

Presentation:
Eric Rasmusson, född i Getinge men uppvuxen i Ätradalen, länge bosatt i Lund, numera i Halmstad. I sitt yrkesliv han han varit en av förgrundsfigurerna i mjölkförpackningens utveckling inom världsvida Tetrapak. Samtidigt är han förtrogen med dagens jordbruksnäring och dess föreningsrörelse. Han har tidigare utgivit böckerna “Sandskrift” och “Kuckeliku!””. Sin stora samling av Hallandslitteratur har han donerat till Högskolan i Halmstad. För sina framstående insatsere i den sydsvenska bildningens tjänst har han flera gånger uppmärksammats och belönats. Eric Rasmusson promoverades 2004 till filosofie hedersdoktor vid Lunds Universitet.

Visa alla författare