Konstnären som fotograf

Severin Nilson och bilden av landsbygden

Författare: (klicka för mer information)
Kerstin Arcadius

Bokomslag Konstnären Severin Nilson (1846-1918) har blivit allt mer uppmärksammad som fotograf. Själv kallade han sig genremålare. Att han var målare hade betydelse för hur han fotograferade – på fler sätt än att fotografierna ibland tjänade som förlagor till målningar. Som fotograf måste han också ses mot bakgrund av både konst och fotografi under 1800-talet. Två samtida engelska fotografer hör till de exempel som lyfts fram här. Flera tusen fotografier och glasplåtar har bevarats i olika museiarkiv. Motiven kan enkelt sammanfattas som människor, byggnader och natur. Särskilt märkvärdiga är fotografierna av barn. Ett hundratal fotografier ingår i denna bok, som diskuterar Severin Nilsons bild av landsbygden. Många fotografier är tagna i Halland. Severin Nilson återkom ofta till sin barndomsbygd i Asige socken, men var från 1864 bosatt i Stockholm. Med ett modernt begrepp var han en klassresenär, förtrogen med både folklig och borgerlig kultur, hemma på både landsbygd och i stad. Också bokstavligt var han en resenär som fotograferade på åtskilliga platser i landet.

Antal sidor:
214

Illustrationer:
Rikt illustrerad med Severin Nilsons bilder

Utgivningsår:
2007

Rekommenderat pris i bokhandeln:
361 kr

ISBN-13:
978-91-88806-69-7

Skriv utSkriv ut bokpresentation

Visa alla böcker