Stefan Gustafsson

Stefan GustafssonStefan föddes i Varberg 1964 och bor sedan ett tiotal år i Vapnö, nära Halmstad. Hans teckningar syns emellanåt i Hallands Nyheter. Sammanhangen skiftar, från rena reportageteckningar till illustrationer som kommenterar nyheter med "glimten i ögat".

Tillsammans med HN-journalisten Lars Grimbeck har Stefan skrivit och illustrerat sju böcker, alla med anknytning till Halland. De båda senaste är "Halländska ord och uttryck" (1996) och "Galgberget - människor och miljöer" (1997). Dessutom förekommer Stefans teckningar i exempelvis årsböcker, broschyrer och på informationstavlor.

Illustrationer

Skandinaviens största byggarbetsplats
Skandinaviens största byggarbetsplats (18 juni 1996)

Från Halsskov på Själland avtecknar sig de 250 meter höga brotornen i fjärran. Den fasta förbindelsen över Stora Bält är Danmarks största byggprojekt någonsin. Teckningen från brobygget ingick i en serie på ett tiotal reportage från Danmark.

Sverige tog steget in i EU
Sverige tog steget in i EU (14 november 1994)

Dagen efter folkomröstningen öppnade Moder Svea famnen mot Europa. För säkerhets skull gjordes två teckningar, men "nej-teckningen" (där Moder Svea vände ryggen till) kom aldrig till användning...

Halländsk matkultur
Halländsk matkultur (28 juni 1995)

Mycket på matbordetkan förknippas med Halland. : Lax, pepparrot, kyckling, ost, ägg och - naturligtvis - grönkål!

Så bråkar hallänningen
Så bråkar hallänningen (5 februari 1996)

I en avhandling kartlades våldsbrotten i Sverige. Det visade sig att hallänningen slåss påkrogen oftare än andra. Och när det hettar till blir det männen som råkar illa ut.

Det är svårt med siffror
Det är svårt med siffror (14 november 1995)

En Hyltebo åkte fast för fortkörning. Enligt polisen körde han i 67 där det var 50. Men så visade det sig att han i praktiken kört 3 km/tim långsammare än tillåtet. Polisen hade inte kollat skyltarna.

Varning! Svampplockare!
Varning! Svampplockare! (Oktober 1995)

På hösten samsas svampplockare och älgjägare i skogen. Då kan man inte vara nog försiktig...